Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Barnabas, apaštalas

Šv. apaštalas Barnabas (I a.)

Apaštalas.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 11 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

I skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (97)

Apd 11, 21–26; 13, 1–3: Jis buvo geras vyras, kupinas Šventosios Dvasios ir tikėjimo

Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4. 5–6. P.: Viešpaties teisingumas šviečia pagonims.

† Mt 10, 7–13: Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė

Trumpai

Šv. Barnabas (I a.) gimė Kipro saloje, vienas iš pirmųjų Jeruzalės atsivertusių krikščionių. Pamokslavo Antiochijoje, vėliau iš Tarso pasikvietė ir Paulių. Barnabas tarpininkavo tarp Pauliaus ir Dvylikos apaštalų, kartu su Pauliumi dalyvavo Jeruzalės Susirinkime, kuriame buvo pritarta jų nuomonei, kad pakrikštytus pagonis apipjaustyti nebūtina. Manoma, kad apie 60 m. buvo užmuštas akmenimis.