Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Steponas Vengras

Šv. Steponas (~969–1038)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~969–1038.

Gretutiniai variantai: šv. Steponas, išpažinėjas, Vengrijos karalius.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 16 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji įvairiems šventiesiems“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (157: 445, 505)

Įst 6, 3–6: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Mt 25, 14–30: Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!

Trumpai

Šv. Steponas (~969–1038), Vengrijos karalius. Krikštu atgimdytas, popiežiaus Silvestro II buvo vainikuotas Vengrijos karaliumi, numatė Kristaus tikėjimo vengrams skelbimo programą, savo karalystėje sutvarkė Bažnyčią, aprūpino ją turtais ir įsteigė vienuolynus. Buvo teisingas ir taikus savo valdiniams, kol Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dieną jo siela nukeliavo į dangų.