Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jeronimas Emiljanis

Šv. Jeronimas Emiljanis (~1481–1537)

Kunigas; išpažinėjas.

Datos: XV–XVI a.

Gretutiniai variantai: Jeronimas Emilijanis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas vasario 8 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Skaitiniai – iš „Bendrieji auklėtojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (46: 451, 510)

Tob 12, 6–13: Geras dalykas melstis bei pasninkauti, būti gailestingam

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

† Mk 10, 17–30: Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane

Trumpai

Šv. Jeronimas Emiljanis, išpažinėjas, gimė apie 1481–1486 m., mirė 1537 m. Gimė Venecijoje, labai kilmingoje šeimoje. 1511 m. per karą pateko į nelaisvę ir ten įvyko dvasios lūžis; Jeronimas nutarė tolesnį gyvenimą tarnauti Dievui. Treviso mieste, prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo, pasiaukojo tarnauti ligoniams, vargšams, beglobiams vaikams.