Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Alfonsas Marija Liguoris

Šv. Alfonsas Marija Liguoris (1696–1787)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas; asketinis rašytojas.

Datos: 1696–1787.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 1 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“, arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (139, 424)

Rom 8, 1–4: Gyvybę teikiantis Dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 5, 13–19: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Alfonsas Marija Liguoris (1696–1787), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas. Žymus savo uolumu dėl sielų, savo raštais, žodžiais ir pavyzdžiu. Karštai rūpindamasis krikščionišku gyvenimu, daug dėmesio skyrė pamokslams, rašė knygas, ypač moralės tema (šioje srityje laikomas magistru). Nugalėdamas daugybę kliūčių, įsteigė Švenčiausiojo Išganytojo (redemptoristų) kongregaciją kaimiečiams evangelizuoti. Išrinktas Šv. Agotos de Goti vyskupijos vyskupu, nepaprastai atsidavė šioms pareigoms, kurias dėl sunkių ligų po penkiolikos metų turėjo palikti. Likusį gyvenimą praleido Paganijos Nucerijoje, kentėdamas daugybę vargų ir sunkenybių.