Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Hiliaras

Šv. Hiliaras (315–368)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 13 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (27, 424)

1 Jn 2, 18–25: Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas.

† Mt 5, 13–19: Jūs – pasaulio šviesa

Trumpai

Šv. Hiliaras (315–368) gimė Puatjė mieste, Prancūzijoje, turtingų pagonių šeimoje. Gabus ir šviesaus proto jaunuolis ieškojo tiesos. Pasikrikštijo būdamas brandaus amžiaus. Jis uoliai studijavo Šv. Raštą, ir jam paaiškėjo daugybė iki tol neišspręstų klausimų. Kadangi buvo vedęs, sutarė su žmona gyventi skaisčiai, kad taip abu galėtų labiau atsiduoti Evangelijos skelbimui. Vėliau įšventintas kunigu, o mirus vietos vyskupui, žmonių buvo išrinktas vyskupu.