Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jadvyga

Šv Jadvyga Silezietė (1174–1243)

Vienuolė.

Datos: 1174–1243.

Gretutiniai variantai: Šv. Jadvyga Silezietė; šv. Jadvyga, moteris.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima spalio 16 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (208: 459, 508)

Sir 26, 1–4. 13–16: Kaip tekanti saulė nušviečia padangę, taip moters taurumas namus jos dabina

Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Laimingas esi, kad Dievo bijaisi.

† Mk 3, 31–35: Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina

Trumpai

Šv. Jadvyga Silezietė (1174–1243) gimė Bavarijoje. Labai atsidavusi vargšams, statė jiems prieglaudas. Po savo vyro hercogo Henriko mirties apsigyveno vienuolių cistersių vienuolyne, kurį pati buvo pastačiusi ir kurio abatė buvo jos duktė Gertrūda. Ten praleido likusius savo metus. Mirė Trebnikuose, Lenkijoje.