Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Tomas, apaštalas

Šv. apaštalas Tomas

Apaštalas.

Datos: I amžius.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama liepos 3 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (120)

Ef 2, 19–22: Užstatyti ant apaštalų pamato

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

† Jn 20, 24–29: Mano Viešpats ir mano Dievas!

Trumpai

Šv. Tomas, vadinamas Dvyniu, gimė tikriausiai Galilėjoje, vienas iš 12 apaštalų. Tomas dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų ir Paskutinėje vakarienėje. Jis nepatikėjo Kristaus prisikėlimu, kol nepalietė Jėzaus žaizdų. Apie tolesnę jo veiklą mažai žinoma. Manoma, kad vykdė misijas Indijoje, buvo nužudytas.