Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pilypas Neris

Šv. Pilypas Nėris (1515–1592)

Kunigas.

Datos: 1515–1592.

Gretutiniai variantai: šv. Pilypas Nėris.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 26 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji auklėtojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (88: 481, 520)

Fil 4, 4–9: Mąstykite apie tai, kas tyra

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

† Jn 17, 20–26: Aš noriu, kad jie būtų su manim ten, kur ir aš

Trumpai

Šv. Pilypas Neris gimė 1515 m. Florencijoje (Italijoje), mirė 1592 m. Romoje. 1551 m. įšventintas kunigu, tapo plačiai žinomu nuodėmklausiu. 1552 m. įkūrė kunigų bendruomenę, vadinamą Oratorija, kurios nariai vadinami oratorionais. Jos tikslas – dvasinės pratybos, giedojimas ir meilės darbai. 1622 m. paskelbtas šventuoju.