Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pijus V

Šv. Pijus V (1504–1572)

Popiežius; dominikonas.

Datos: 1504–1572.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 30 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (73: 381, 406)

1 Kor 4, 1–5: Kristaus tarnai ir Dievo slėpinių tvarkytojai

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas.

† Jn 21, 1. 15–17: ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis

Trumpai

Šv. popiežius Pijus V (1504–1572) gimė Italijoje, labai neturtingoje šeimoje. 1521 m. tapo dominikonu. 1566 m. išrenkamas popiežiumi. Per šešerius metus sugebėjo iš esmės pertvarkyti Bažnyčią. Jis baigė reformuoti popiežiaus kuriją, pašalino nevertus savo luomo hierarchus, paskyrė vizitatorius stebėti reformų eigą vyskupijose ir parapijose; pasirūpino, kad dvasininkai būtų geriau mokomi, reformavo vienuolynus.