Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras

Šv. Jonas Fišeris (1469–1535)Tomas Moras (1478–1535)

Kankiniai.

Datos: †1535.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi birželio 22 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (102: 354, 358)

1 Pt 4, 12–19: Džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

† Mt 10, 34–39: Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo

Trumpai

Šventieji Jonas Fišeris (1469–1535), Ročesterio vyskupas, ir Tomas Moras (1478–1535), Anglijos karaliaus kancleris, priešinosi karaliaus Henriko VIII skyryboms ir vis naujoms jo vedyboms, gynė popiežiaus primatą. 1534 m. buvo įkalinti ir 1535 m. nukankinti nukertant galvas.