Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kalikstas I

Šv. popiežius Kalikstas I (†222)

Popiežius, kankinys.

Datos: †222.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 14 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (206: 394, 403)

1 Pt 5, 1–4: Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę

Ps 40, 2. 4ab. 7–8a. 8b–9. 10. P.:

† Lk 22, 24–30: Aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas

Trumpai

Šv. Kalikstas I (†222), popiežius, kankinys. Dar būdamas diakonu, grįžęs iš ilgos tremties Sardinijoje, rūpinosi kapinėmis prie Apijaus kelio (via Appia). Išrinktas popiežiumi, skatino tikrąjį tikėjimo mokslą, grąžindavo nusidėjėlius į Bažnyčią. Savo vyskupavimą baigė kankinyste. Šiandien prisimenamas jo palaidojimas Romoje prie Aurelijaus kelio.