Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Antanas

Šv. Antanas (251/252–356), abatas

Abatas; pirmosios atsiskyrėlių bendruomenės vadovas.

Datos: 251/252–356.

Gretutiniai vardai: Šv. dykumų Antanas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima sausio 17 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (29: 478, 29)

Ef 6, 10–13. 18: Imkitės visų Dievo ginklų

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

† Mt 19, 16–21: Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi

Trumpai

Šv. Antanas (251/252–356), abatas, gimė Egipte, turtingoje, religingoje šeimoje. Likęs našlaičiu, išpardavė turtą ir išdalijo vargšams. Jaunesnę seserį paliko taurių žmonių globai, o pats pasitraukė į dykumą ir gyveno grotoje kaip atsiskyrėlis. Netikėta gyvensenos pertvarka pareikalavo daug dvasios pastangų (jį užgriuvusios šėtono pagundos dažnai vaizduojamos mene). Vėliau persikėlė prie Raudonosios jūros ir gyveno griuvėsiuose. Ten ėmė rinktis vis daugiau mokinių, ir Antanas tapo pirmuoju Bažnyčios istorijoje atsiskyrėlių bendruomenės vadovu, abatu.