Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Andriejus, apaštalas

Šv. apaštalas Andriejus

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama lapkričio 30 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (237)

Rom 10, 9–18: Tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiami Kristaus žodžiai

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.

† Mt 4, 18–22: Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo

Trumpai

Šv. apaštalas Andriejus, jaunesnysis apaštalo Petro brolis, gimė Betsaidoje. Andriejus buvo šv. Jono Krikštytojo mokinys ir išvydo Jėzų, kai šis atėjo prie Jordano krikštytis. Įtaigiais pamokslais bei gausiais stebuklais atvertė daug pagonių. Romos vietininkas įsakė suimti ir nukryžiuoti. Jis jautėsi esąs nevertas tokio kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus, todėl buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus.