Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Ignacas Lojola

Šv. Ignacas Lojola (1491–1556)

Kunugas, Jėzaus draugijos įkūrėjas.

Datos: 1491–1556 a.

Gretutiniai variantai: šv. Ignotas Lojola.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 31 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (137, 517)

1 Kor 10, 31 – 11, 1: Visa darykite Dievo garbei

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

† Lk 14, 25–33: Kas neišsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys

Trumpai

Šv. Ignacas Lojola (1491–1556), kunigas, ispanas, gimęs Lojoloje, šiaurės Ispanijoje. Gyvenimą leido karališkuose rūmuose ir kariuomenėje, kol po sunkaus sužeidimo atsivertė į Dievą. Paryžiuje baigė teologijos studijas, vėliau su pirmaisiais bendražygiais Romoje įkūrė Jėzaus Draugiją. Joje ir pats vaisingai darbavosi, veiklai surinkdamas mokinius ir juos formuodamas didesnei Dievo garbei (Ad maiorem Dei gloriam!).