Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Fidelis Sigmaringietis

Šv. Fidelis Sigmaringietis (1577–1622)

Kunigas, kankinys.

Datos: 1577–1622.

Gretutiniai variantai: šv. Fidelis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 24 d., Lietuvoje nuo 2007 m. perkeltas į balandžio 26 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (68: 389, 519)

Kol 1, 24–29: Aš tapau Bažnyčios tarnas Dievo man duotu paskyrimu

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Išvaduoja Viešpats mane iš visų baisybių.

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau

Trumpai

Šv. Fidelis Sigmaringietis (1577–1622) (arba Markas Rėjus) gimė Sigmaringene, Prūsijoje; studijavo Friburge teisę. Būdamas studentu dažnai lankydavo vargšus ir padėdavo sprendžiant jų bylas, net jei jie ir neturėdavo pinigų. Dėl to buvo pramintas „vargšų advokatu“. Baigęs mokslus dirbo advokatu Elzase, bet nusivylė savo kolegų veikla. 1612 m., sekdamas savo brolio, tapusio vienuoliu pėdomis, įstojo į kapucinus ir pasirinko Fidelio vardą, kuris reiškia „ištikimas“. Po kurio laiko kartu su 8 kitais misionieriais buvo išsiųstas į Grizono tvirtovę Šveicarijoje, kur Katalikų Bažnyčia turėjo nemažai priešų. Mirė kankinio mirtimi. Jis buvo kanonizuotas pop. Benedikto XIV.