Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Leonardis

Šv. Jonas Leonardis (1541–1609)

Kunigas.

Datos: 1541–1609.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 9 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji labdariams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (205: 285, 401)

2 Kor 4, 1–2. 5–7: Mes skelbiame Kristų Jėzų, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Lk 5, 1–11: Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus

Trumpai

Šv. Jonas Leonardis (1541–1609) iš pradžių Lukoje dirbo vaistininku, bet to darbo atsisakė, kad taptų kunigu. Norėdamas vaikus mokyti krikščioniško tikėjimo, atnaujinti dvasininkų apaštalinį gyvenimą ir visiems skelbti krikščionių tikėjimą, įkūrė Reguliariųjų kunigų ordiną, kuris vėliau buvo pervadintas – Dievo Motinos Reguliarieji kunigai. Dėl savo veiklos patyrė daug negandų. Romoje padėjo pamatus Tikėjimo Propagandos kongregacijai. Ten mirė ligų palaužtas.