Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Prisikėlimas

PRISIKĖLUSYSIS (t. Marko Rupnik)

Didžiausia krikščionių liturginė iškilmė.

Gretutiniai variantai: Viešpaties Prisikėlimas, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas, Velykos.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama Velykų sekmadienį, t. y. pirmąjį sekmadienį po pirmosios pavasario (po kovo 22 dienos) pilnaties.

IŠKILMĖ (S/1). PRIVALOMA.

Vigilija – Velyknaktis su savo išplėstiniu skaitinių rinkiniu (A, B ir C metais skiriasi tik evangelijos skaitinys).

Sekvencija privaloma.

Spalva balta.

Velykų dienos skaitiniai A, B, ir C metais vienodi, tik vietoje evangelijos galima imti tų metų Velyknakčio evangeliją.

Visais metais Velykų pirmos dienos vakarą galima imti evangeliją apie Emauso mokinius (Lk 24, 13–35).

A metais: Skaitiniai ABC (157)

Apd 10, 34. 37–43: Su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių

Ps 118, 1–2. 16ab–17. 22–23. P.: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! / Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Kol 3, 1–4: Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus

   arba 1 Kor 5, 6b–8: Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauji

▲ Sekvencija (privaloma): Velykų aukai didingai...

† Jn 20, 1–9: Jis turėjo prisikelti iš numirusių

   arba † Mt 28, 1–10: Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją

   arba vakare galima imti † Lk 24, 13–35: Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną

B metais: Skaitiniai ABC (157)

Apd 10, 34. 37–43: Su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių

Ps 118, 1–2. 16ab–17. 22–23. P.: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! / Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Kol 3, 1–4: Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus

   arba 1 Kor 5, 6b–8: Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauji

▲ Sekvencija (privaloma): Velykų aukai didingai...

† Jn 20, 1–9: Jis turėjo prisikelti iš numirusių

   arba † Mk 16, 1–8: Nukryžiuotasis Jėzus Nazarietis prisikėlė

   arba vakare galima imti † Lk 24, 13–35: Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną

C metais: Skaitiniai ABC (157)

Apd 10, 34. 37–43: Su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių

Ps 118, 1–2. 16ab–17. 22–23. P.: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! / Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Kol 3, 1–4: Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus

   arba 1 Kor 5, 6b–8: Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauji

▲ Sekvencija (privaloma): Velykų aukai didingai...

† Jn 20, 1–9: Jis turėjo prisikelti iš numirusių

   arba † Lk 24, 1–12: Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?

   arba vakare galima imti † Lk 24, 13–35: Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną

Trumpai

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.
Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė vartus amžinybėn; duok mums, švenčiantiems jo prisikėlimo iškilmes, Šventosios Dvasios šviesoje prisikelti naujam gyvenimui. (RM, 294)