Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas

Šv. KornelijusŠv. Kiprijonas

Kankiniai.

Datos: III a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 20 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (186: 347, 362)

2 Kor 4, 7–15: Mes nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą

Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8. P.: Esame ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.

† Jn 17, 11b–19: Pasaulis jų nekentė

Trumpai

Šv. Kornelijus buvo 251 m. išrinktas popiežiumi. Kovojo prieš antipopiežiaus Novacijano klaidingą mokymą. Imperatoriui Galui pradėjus persekioti krikščionis, Kornelijus buvo ištremtas. 253 m. tremtyje mirė. Jo kūnas buvo atgabentas į Romą ir palaidotas Kaliksto katakombose.

Šv. Kiprijonas gimė apie 210 m. Kartaginoje. Apie 246 m. tapo krikščionimi, 249 m. – Kartaginos vyskupu. Valerijui persekiojant krikščionis, buvo ištremtas, vėliau sugrąžintas į Kartaginą ir 258 m. nukirsdintas.

Manoma, kad šv. Kornelijus palaidotas ir šv. Kiprijonas nukankintas rugsėjo keturioliktą. Tačiau visas krikščioniškasis pasaulis juos, kaip nesilpstančios Dievo meilės Bažnyčiai liudininkus persekiojimo laikais, garbina būtent šią dieną.