Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Tomas Beketas

Šv. vyskupas Tomas Beketas (1118–1170)

Vyskupas, kankinys.

Datos: 1118–1170.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 29 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (257: 349, 499)

2 Tim 2, 8–13; 3, 10–12: Visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpats išvaduoja mane iš baisybių.

† Mt 16, 24–27: Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs, tas ja atras

Trumpai

Šv. vyskupas Tomas Beketas (1118–1170) gimė Londone, turtingų Normandijos pirklių šeimoje. Studijavo Paryžiuje; grįžęs talkino tėvui, taip pat dirbo miesto ižde, vėliau Kenterberio arkivyskupo rūmuose. Studijavo teisę Bolonėje. 1155 m. Henrikas II paskyrė jį kancleriu. Buvo labai ambicingas, troško kopti karjeros laiptais. Vėliau, tapęs dvasininku, labai pasikeitė, atsisakė visų privilegijų. Ėmė gyventi kaip asketiškas vienuolis; vilkėjo ašutinę, atsidėjo maldai, atgailai, gailestingumo darbams ir ryžtingai pasipriešino karaliaus bandymams apriboti Bažnyčios autonomiją. Dėl to, kad gynė teisingumą ir Bažnyčios teises, buvo priverstas palikti vyskupo sostą ir buvo ištremtas iš Anglijos. Po šešerių metų grįžęs į tėvynę patyrė daug negandų. Karaliaus Henriko II pareigūnų per pamaldas katedroje nukirstas kardu.