Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Apaštalai Petras ir Paulius

Gretutiniai variantai: Šv. Petras ir Povilas, apaštalai; šv. apaštalai Petras ir Paulius.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama birželio 29 d.

IŠKILMĖ (S/3). Lietuvoje NEPRIVALOMA nuo 1996 m.

Vigilija.

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Vigilijos Skaitiniai Š (111)

Apd 3, 1–10: Ką turiu, tą duosiu: Jėzaus Kristaus vardu imk ir vaikščiok!

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.

Gal 1, 11–20: Dievas mane pasirinko dar esantį įsčiose

† Jn 21, 15–19: Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis

Liturginiai Mišių skaitiniai

Dienos Skaitiniai Š (114)

Apd 12, 1–11: Dabar tikrai žinau, kad Viešpats išvadavo mane iš Erodo rankų

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpats išvaduoja mane iš baisybių.

2 Tim 4, 6–8. 17–18: Manęs laukia teisumo vainikas

† Mt 16, 13–19: Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus

Trumpai

Šventieji apaštalai Petras ir Paulius – dvi ryškiausios ankstyvosios Bažnyčios figūros. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. po Kr. Šv. Paulius – išsilavinęs diasporos žydas, ir šv. Petras – paprastas žvejys iš Galilėjos.

Šiandien aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą (EI, conc. 33) įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.