Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Monika

Šv. Monika (~332–387)

Šv. Augustino motina.

Datos: ~332–387.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima rugpjūčio 27 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji šventosioms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (167)

Sir 26, 1–4. 13–16: Kaip tekanti saulė nušviečia padangę, taip moters taurumas namus jos dabina.

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

† Lk 7, 11–17: Priėjęs palietė neštuvus ir prabilo našlės sūnui: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Trumpai

Šv. Monika gimė apie 332 m. Tagastėje (dab. Alžyre, Š. Afrikoje), mirė 387 m. Italijoje. Šv. Augustino motina, ištekėjusi už pagonio Patricijaus, ilgus metus meldė Viešpatį savo vyro ir sūnaus Augustino, kurio gyvenimas buvo labai tolimas nuo krikščionio, atsivertimo. Monikos pavyzdys yra padrąsinimas visoms motinoms, besisielojančioms dėl savo vaikų.