Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Marija Magdalena de Paci

Šv. Marija Magdalena de Paci (1566–1607)

Mergelė.

Datos: 1566–1607.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima gegužės 25 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bendrieji vienuolėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (87: 436, 508)

1 Kor 7, 25–35: Mergelė rūpinasi Viešpaties reikalais

Ps 148, 1–2. 11–13a. 13c–14. P.: Jaunuoliai, mergelės, garbinkit Viešpaties vardą.

† Mk 3, 31–35: Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina

Trumpai

Šv. Marija Magdalena de Paci (1566–1607) gimė Florencijoje, kilmingoje Pacų šeimoje. Nuo mažens stebino pamaldumu; 10 metų davė skaistumo įžadą; 12 metų regėjo Dievo Motiną; 18 metų tapo karmelite.