Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Vincentas Paulietis

Šv. Vincentas Paulietis (1581–1660)

Kunigas; vargšų šelpėjas.

Datos: 1581–1660.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 27 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“ arba „Bendrieji labdariams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (190, 395)

1 Kor 1, 26–31: Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Mt 9, 35–38: Pjūtis didelė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Vincentas Paulietis gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje. 1600 m. įšventintas kunigu. 1625 m. įkūrė Misionierių (vincentiečių) kongregaciją. Kad padėtų vargšams, Vincentas steigė parapines brolijas, ligonines, ėmėsi kurti pamestinukų namus, naujas seminarijas. 1633 m. kartu su šv. Liudvika de Marilak įkūrė Gailestingumo seserų kongregaciją. Visų labdaringų organizacijų globėjas.