Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Grigalius VII

Šv. Grigalius VII (~1015–1085)

Popiežius.

Datos: ~1015–1085.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 25 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (87: 376, 396)

Apd 20, 17–18a. 28–32. 36: Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią

Ps 110, 1. 2. 3. 4. P.: Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.

† Mt 16, 13–19: Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią

Trumpai

Šv. Grigalius VII gimė apie 1015–1020 m. Italijoje, mirė 1085 m. Lydėjo į tremtį (1046 m.) popiežių Grigalių VI. Jam mirus, talkino Leonui IX reformuojant Bažnyčią.