Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Kapestranas

Šv. Jonas Kapestranas (1386–1456)

Kunigas; pranciškonas.

Datos: 1386–1456.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 7 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (386, 513)

2 Kor 5, 14–20: Davė mums sutaikinimo tarnystę

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu mano paveldėtasis turtas.

† Lk 9, 57–62: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi

Trumpai

Šv. Jonas Kapestranas (1386–1456), Mažesniųjų Brolių ordino kunigas, gimė Italijoje. Kovojo už drausmę laikantis regulos ir apkeliavo beveik visą Europą stiprindamas katalikų tikėjimą ir moralę. Savo raginimų bei maldų įkarščiu palaikė tikinčiuosius, gynė krikščionių laisvę. Mirė Uljako vietovėje prie Dunojaus, Vengrijoje. Šis šventasis palaimino šv. Kazimiero tėvų santuoką.