Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas

Švč. Mergelė Marija lanko šv. Elzbietą

Datos: šventė įvesta 1389 m.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gegužės 31 d.

Šventė (F/7).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (89)

Sof 3, 14–18: Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje

   arba Rom 12, 9–16b: Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą

Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Didis tavy Izraelio Šventasis.

† Lk 1, 39–56: Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!

Trumpai

Apsilankymo šventės tema – Evangelijoje aprašytas Marijos apsilankymas pas giminaitę Elzbietą (Lk 1, 39–56) ir Magnificat (Lk 1, 46–55). Pranciškonų ordino generolas šv. Bonaventūras 1263 m. įvedė šią šventę į savo Ordiną. Popiežius Urbonas VI 1389 m. įsakė ją švęsti Visuotinėje Bažnyčioje.