Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Gretutiniai variantai: Viešpaties Kančios, Verbų sekmadienis, Palmių sekmadienis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sekmadienį prieš Velykas.

IŠKILMĖ (S/2). PRIVALOMA.

Verbų procesija su evangelijos skaitiniu.

Spalva raudona.

A, B, C metais skiriasi tik procesijos ir evangelijos skaitiniai.

A metais: Skaitiniai ABC (105)

Procesijai: Mt 21, 1–11: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Iz 50, 4–7: Nenugręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo: aš žinau, kad nebūsiu sugėdintas

Ps 22, 8–9. 17–18a. 19–20. 23–24. P.: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino

† Mt 26, 14 – 27, 66: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

B metais: Skaitiniai ABC (105, 341)

Procesijai: Mk 11, 1–10: Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

   arba Jn 12, 12–16

Iz 50, 4–7: Nenugręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo: aš žinau, kad nebūsiu sugėdintas

Ps 22, 8–9. 17–18a. 19–20. 23–24. P.: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino

† Mk 14, 1 – 15, 47: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

C metais: Skaitiniai ABC (105, 499)

Procesijai: Lk 19, 28–40: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Iz 50, 4–7: Nenugręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo: aš žinau, kad nebūsiu sugėdintas

Ps 22, 8–9. 17–18a. 19–20. 23–24. P.: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino

† Lk 22, 14 – 23, 56: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

Trumpai

Švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.