Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Morta

Šv. Morta – Marijos ir Lozoriaus sesuo

Marijos ir Lozoriaus sesuo

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas liepos 29 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Evangelijos skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (135: 491, 135)

1 Jn 4, 7–16: Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

† Jn 11, 19–27: Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus

   arba † Lk 10, 38–42: Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų

Trumpai

Šv. Morta – Marijos ir Lozoriaus sesuo. Evangelijoje Kristus moko Mortą užsiimti gyvenime svarbiausiuoju dalyku (Lk 10, 38–42). Po brolio Lozoriaus mirties ji susirado Kristų ir pasakė Jam šią žinią, dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų. Apie tolimesnį jos gyvenimą nieko nežinoma.