Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė

Datos: Lietuvoje įvesta nuo 2008 metų.

Gretutiniai variantai: Švč. M. Marija, Šeimos Karalienė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama liepos 2 d. tik Lietuvoje.

Šventė (F/8e) tik Lietuvoje.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (304, 326; arba 293–329)

Iz 61, 9–11: Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu

1 Sam 2, 4–8. P.: Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.

† Lk 2, 41–52: Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs

Trumpai

Lietuvoje įvesta nuo 2008 m. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas vainikuotas pop. Benedikto XVI pašventintomis karūnomis 2006 m. spalio 8 d. Paveikslui suteiktas Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulas. Atlaidų metu ypač meldžiamasi už šeimas.