Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Andriejus Bobola

Šv. Andriejus Bobola (1592–1657)

Kunigas, kankinys; jėzuitas.

Datos: 1592–1657.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 16 d. tik Lietuvoje.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.?

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Andriejus Bobola gimė 1592 m. Sandomire, Lenkijoje. 1611 m. atvyko į Vilnių ir įstojo į jėzuitų noviciatą, vėliau studijavo Vilniaus universitete. 1622 m. įšventintas kunigu, dirbo pamokslininku ir jėzuitų namų prie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje vyresniuoju, vėliau Baltarusijoje, Lenkijoje ir vėl Vilniuje. 1655 m. rusų caro kariuomenei užėmus Vilnių, pasitraukė į Baltarusiją. Apaštalavo tarp baltarusių valstiečių. Rusų kazokų buvo suimtas ir 1657 m. prie Pinsko, Janove, žiauriai nukankintas. 1938 m. paskelbtas šventuoju.