Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Benediktas

Šv. Benediktas, abatas (480–547)

Abatas; benediktinų įkūrėjas.

Europos globėjas.

Datos: 480–547.

Gretutiniai variantai: Šv. Benediktas Nursietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama liepos 11 d.

Šventė (F/8c) Europoje, kitur – privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (124, 502)

Pat 2, 1–9: Išganymui širdį palenki

Ps 34, 2–3. 4. 6. 9. 12. 14–15. P.: Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

† Mt 19, 27–29: Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai

Trumpai

Šv. Benediktas (480–547), abatas. Gimė turtingo žemvaldžio šeimoje, studijavo Romoje, vėliau pasitraukė į vienatvę, atsidėjo maldai ir atgailai. Aplink save subūrė bendraminčių būrį ir 539 m. Monte Kasine (tarp Romos ir Neapolio) įkūrė benediktinų vienuolyną. Benedikto parašyta Regula tapo gyvenimo pagrindu tūkstančiams vienuolių, o jo sekėjai išplito po visą Europą. Regulos esmę išreiškia žinomas benediktinų šūkis: „Melskis ir dirbk!“ (lot. Ora et labora). 1964 m. paskelbtas Europos globėju.