Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Pal. Jurgis Matulaitis (1871–1927)

Palaimintasis (1987), vyskupas; marijonų vienuolijos atnaujintojas.

Datos: 1871–1927.

Gretutiniai variantai: pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 27 d. tik Lietuvoje. Nuo 1987 m. iki 2002 m. buvo minimas liepos 12 d.

Privalomas minėjimas tik LIETUVOJE (M/11b).

Spalva balta.

Skaitiniai – savi.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (554)

Kol 1, 24–28: Ta paslaptis, kuri buvo paslėpta amžiams, dabar apreikšta šventiesiems

Ps 40, 2. 4ab. 7–8a. 8b–9. 10. P.: Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.

† Lk 10, 1–12. 17–20: Jūsų ramybė nužengs ant tų namų

Trumpai

Palaimintasis Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. Lūginėje (Marijampolės sav.), mirė 1927 m. Studijavo Kielcų ir Varšuvos kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1898 m. įšventintas kunigu. Nuo 1907 m. – Petrapilio dvasinės akademijos profesorius. 1909 m. atnaujino Marijonų vienuoliją, parašė jos įstatus. 1918–1925 m. – Vilniaus vyskupas. 1925–1927 m. – arkivyskupas, apaštalinis vizitatorius Lietuvoje. Parengė Lietuvos Bažnytinės provincijos projektą, Lietuvos ir apaštalų Sosto konkordatą. 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtas palaimintuoju.

Plačiau

Apie arkivyskupą Matulaitį www.marijampolesbazilika.lt ir www.vargdieniu.lt.