Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kotryna Sienietė, Europos globėja

Šv. Kotryna  Sienietė (1347–1380)

Mergelė, Bažnyčios mokytoja.

Europos globėja (1999).

Datos: 1347–1380.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama balandžio 29 d.

Šventė (F/8c) Europoje, Visuotinėje Bažnyčioje – privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (71, 497)

1 Jn 1, 5 – 2, 2: Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių

Ps 103, 1–2. 3–4. 8–9. 13–14. 17–18a. P.: Tegu mano siela Viešpatį šlovina.

† Mt 11, 25–30: Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams

Trumpai

Šv. Kotryna (1347–1380) gimė Sienos mieste. Penkiolikos metų tapo dominikonų tretininke. Kotrynos šventumas bei raštai padarė ją įtakinga vėlyvųjų viduramžių dvasine vadove. Ji kartu su kitais ragino popiežių Grigalių XI sugrįžti į Romą ir užbaigti taip vadinamą Avinjono nelaisvę. Mirė Romoje. 1461 m. paskelbta šventąja, 1970 m. – Bažnyčios mokytoja. Nuo 1999 m. Europos globėja.