Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai

Šv. Kirilas ir Metodijus (IX a.)

Šv. Kirilas – vienuolis; šv. Metodijus – vyskupas; broliai, slavų kraštų misionieriai.

Europos globėjai (1980).

Datos: IX a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi vasario 14 d.

Europoje – šventė (F/8c), kitur – privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“ arba „Bendrieji šventiesiems“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (48: 375, 402)

Apd 13, 46–49: Mes kreipiamės į pagonis

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

† Lk 10, 1–9: Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Kirilas ir Metodijus, broliai, gimė Tesalonikuose (dabart. Salonikai, Graikija). Nuo 863 m. abu apaštalavo slavų kraštuose. Po brolio Kirilo mirties 869 m. Romoje, Metodijus tapo Moravijos ir Panonijos arkivyskupu. Metodijus mirė 885 m. Iki šių dienų daugelyje slavų kraštų liturgijoje remiamasi jų įdiegta kalba. Kirilas yra slavų raidyno, jo garbei vadinamo kirilica, autorius. Jie pripažinti Rytų ir Vakarų Bažnyčių vienybės – ekumeninio judėjimo – globėjais. 1980 m. gruodžio 31 d. Apaštališkuoju laišku Egregiae virtutis popiežius Jonas Paulius II Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais.