Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Gretutiniai variantai: Kristus Kunigas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiame ketvirtadienį po Sekminių (Lietuvoje nuo 2013 m.).

Šventė (F/8f) Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse. Visuotiniame Romos kalendoriuje nėra.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai

Pr 22, 9–18: Mūsų tikėjimo protėvio Abraomo auka

   arba Žyd 10, 4–10: Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios!

Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 11. P.: Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.

† Mt 26, 36–42: Mano siela mirtinai nuliūdusi

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai

Jer 31, 31–34: Aš sudarysiu naują sandorą ir neatminsiu nuodėmės

   arba Žyd 10, 11–18: Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius

Ps 110, 1. 2. 3. P.: Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.

† Mk 14, 22–25: Tai mano kūnas. Tai mano kraujas

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai

Iz 6, 1–4. 8: Šventas, šventas, šventas galybių Viešpats!

   arba Žyd 2, 10–18: Šventintojas ir šventinamieji – visi kyla iš vieno

Ps 23, 2–3. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

† Jn 17, 1–2. 9. 14–26: Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa

Trumpai

Lietuvoje įvesta nuo 2013 m. vasario 20 d., pradėta švęsti 2014 m. Jos ištakos – Ispanijos kontempliatyvios Kristaus Kunigo seserų oblačių vienuolijoje, besimeldžiančioje už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame kalendoriuje: ketvirtadienis po Sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę: tai buvo vienas iš jo pontifikate švęstų Kunigų metų dvasinių vaisių.