Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Datos: titulas nuo 1927 m.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama lapkričio 16 d. tik Lietuvoje.

IŠKILMĖ (S/4b). Neprivaloma.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (230)

Iz 9, 1–3. 5–6: Sūnus gi mums duotas

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Viešpaties vardui šlovė per amžius!

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters

† Jn 19, 25–27: Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!

Trumpai

Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Manoma, kad tapytas 1520–1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.