Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Rapolas Kalinauskas

Šv. Rapolas Kalinauskas (1835–1907)

Vienuolis, karmelitas.

Datos: 1835–1907.

Gretutiniai variantai:

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 20 d. tik Lietuvoje nuo 2011 m. (2007–2010 – lapkričio 19 d.)

Privalomas minėjimas (M/11b).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Rapolas Kalinauskas (1835–1907) gimė Vilniuje, labai religingoje šeimoje. Baigęs karo inžinierijos mokyklą Peterburge, tarnavo karininku Rusijos caro kariuomenėje. Per 1863 m. sukilimą Lietuvoje buvo vienas iš sukilimo vadų. 1864 m. Vilniuje suimtas ir nuteistas sušaudyti. Vėliau mirties bausmė buvo pakeista 10 metų katorgos. 1874 m. grįžęs iš katorgos, įstojo į karmelitų vienuoliją, tapo kunigu. 1892 m. išrenkamas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gimtojo miesto Vadovicų karmelitų vienuolyno vyresniuoju. Čia pagarsėjęs šventumu mirė 1907 m. lapkričio 15 d. Lietuvoje minėjimas privalomas.