Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Palaimintasis Teofilius Matulionis

Pal. Teofilius Matulionis (1873–1962)

Vyskupas, kanlinys.

Datos: 1873–1962.

Gretutiniai variantai: pal. Teofilis Matulionis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 14 d. (minimas tik Lietuvoje).

Laisvas minėjimas (m/12); Kaišiadorių vyskupijoje – privalomas minėjimas (M/11c).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai plg. Š (351, 355, 358)

Žyd 10, 32–36: Jūs ištvėrėte didžių kentėjimų kovą

Ps 31, 3cd–4. 6. 8ab. 16bc–17. P.: Tau, Viešpatie, patikiu savo dvasią.

† Mt 10, 28–33: Nebijokite tų, kurie žudo kūną

Trumpai

Gimė 1873 m. Lietuvoje. 1900 m. buvo įšventintas kunigu Mogiliovo arkivyskupijai. Kunigavo įvairiose parapijose Latvijoje ir Rusijoje. 1928 m. gruodžio 28 d. slapta nominuotas Apaštališkojo Administratoriaus Leningrade koadjutoriumi ir 1929 m. vasario 9 d. konsekruotas vyskupu. 1943 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu Lietuvoje. Vien iš neapykantos tikėjimui triskart teistas ir pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo bei ketveriems metams namų arešto, atsiskleidė kaip tvirtai Dievu pasitikintis ir žmonėms atsidavęs ganytojas. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis palaimintuoju paskelbtas 2017 m. birželio 25 d.

Minėjimo Mišių pradžios malda ir antrasis Aušrinės skaitinys PDF.

Plačiau

Svetainėje teofilius.lt