Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Adalbertas (Vaitiekus)

Šv. Adalbertas (~956–997)

Vyskupas, kankinys.

Datos: ~956–997.

Gretutiniai variantai: šv. Adalbertas Pragietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 24 d. Lietuvoje, Visuotinėje Bažnyčioje – balandžio 23 d.

Privalomas minėjimas (M/11b) tik Lietuvoje nuo 2007 m., Visuotinėje Bažnyčioje – laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Adalbertas, vyskupas, kankinys, gyvenęs apie 956–997 m. Vaikystėje sirgo, buvo arti mirties, ir tėvai davė įžadą, kad jis tarnaus Dievui, jeigu pasveiks. 982 m. tapo Prahos vyskupu. 997 m. išvyko skelbti Evangelijos į Prūsiją, netoli dabartinio Karaliaučiaus. Čia ir mirė kankinio mirtimi. Pirmasis baltų genčių misionierius.