Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis

Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis (~974–1009)

Vyskupas, kankinys; benediktinas.

Datos: ~974–1009

Gretutiniai variantai: šv. Brunonas Bonifacas, šv. Brunonas Kverfurtietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima kovo 9 d. Iki 2009 m. buvo minimas liepos 12 d.

Lietuvoje – privalomas minėjimas (M/11b).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. Brunonas, vienuolinis vardas Bonifacas, gimė apie 974 m. Kverfurte (Vokietijoje), mirė 1009 m. Lietuvoje. Pirmasis Lietuvoje veikęs misionierius, antrasis prūsų apaštalas. 994 m. įšventintas kunigu ir pakeltas kanauninku. Prahos vyskupo Vaitiekaus (Adalberto) paveiktas, 998 m. įstojo į Benediktinų ordiną. 1004 m. įšventintas misijų arkivyskupu. Išvyko į Prūsiją misijoms ir 1009 m. buvo nužudytas Lietuvos ir Rusios pasienyje. Jo kankinystės aprašyme pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.