Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Šv. Kazimieras (1458–1484)

Išpažinėjas.

Pirmasis Lietuvos globėjas, Lietuvos jaunimo globėjas; Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos globėjas.

Datos: 1458–1484.

Lotyniškai: S. Casimirus.

Gretutiniai variantai: Šv. Kazimieras, karalaitis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama kovo 4 d.

Lietuvoje – IŠKILMĖ (S/4a), neprivaloma. Jei sutampa su Pelenų diena ar gavėnios sekmadieniu, keliama į dieną atgal.

Visuotiniame Romos kalendoriuje – laisvas minėjimas (m). Skaitiniai – iš „Bendrieji šventiesiems“.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (53)

Kun 19, 1–2. 17–19a: Mylėk savo artimą kaip save patį

Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5. P.: Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau

Trumpai

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didž. kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai. Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

PLAČIAU

Žr.: katedra.lt/sv-kazimieras

Apie šv. Kazimiero šventės įtraukimą į Visuotinės Bažnyčios kalendorių prieš 400 metų: www.vaticannews.va