birželis
2016
12
birželis
2016
18

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

CEilinis laikasE2
XI eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasXI eilinis sekmadienis

2 Sam 12, 7–10. 13Ps 32, 1–2. 5. 7. 11Gal 2, 16. 19–21† Lk 7, 36 – 8, 3

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

1 Kar 21, 1–16Ps 5, 2–3. 5–6. 7† Mt 5, 38–42

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Antradienis

1 Kar 21, 17–29Ps 51, 3–4. 5–6a. 11. 16† Mt 5, 43–48

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei
Gedulo ir vilties diena

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

2 Kar 2, 1. 6–14Ps 31, 20. 21. 24† Mt 6, 1–6. 16–18

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Sir 48, 1–15Ps 97, 1–2. 3–4. 5–6. 7† Mt 6, 7–15

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

2 Kar 11, 1–4. 9–18. 20Ps 132, 11. 12. 13–14. 17–18† Mt 6, 19–23

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

2 Kr 24, 17–25Ps 89, 4–5. 29–30. 31–32. 33–34† Mt 6, 24–34

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»