balandis
2022
3
balandis
2022
9

Popiežiaus intencijos

Balandis

Bendroji – už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

CGavėnia        
V gavėnios savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasV Gavėnios sekmadienis

Iz 43, 16–21 arba Ez 37, 12b–14Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6Fil 3, 8–14 arba Rom 8, 8–11† Jn 8, 1–11 arba † Jn 11, 1–45

Pirmasis mėnesio sekmadienis
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasPirmadienis

Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62Ps 23, 1–3a. 3b–4. 5. 6† Jn 8, 12–20

GALIMA PAMINĖTI Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasAntradienis

Sk 21, 4–9Ps 102, 2–3. 16–18. 19–21† Jn 8, 21–30

GALIMA PAMINĖTI Šv. Vincentas Fereras, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasKetvirtadienis

Pr 17, 3–9Ps 105, 4–5. 6–7. 8–9† Jn 8, 51–59

GALIMA PAMINĖTI Šv. Jonas Salietis, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Balandis

Bendroji – už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»