spalis
2020
18
spalis
2020
24

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – meldžiamės, kad kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

AEilinis laikasE2
XXIX eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasXXIX eilinis sekmadienis

Iz 45, 1. 4–6Ps 96, 1. 3. 4–5. 7–8. 9–101 Tes 1, 1–5b† Mt 22, 15–21

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis

PRALEIDŽIAMA Šv. Lukas, evangelistas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

Ef 2, 1–10Ps 100, 2. 3. 4. 5† Lk 12, 13–21

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai

ARBA Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Antradienis

Ef 2, 12–22Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14† Lk 12, 35–38

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

Ef 3, 2–12Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6† Lk 12, 39–48

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Ef 3, 14–21Ps 33, 1–2. 4–5. 11–12. 18–19† Lk 12, 49–53

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Jonas Paulius II, popiežius

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

Ef 4, 1–6Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6† Lk 12, 54–59

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Jonas Kapestranas, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

Ef 4, 7–16Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5† Lk 13, 1–9

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – meldžiamės, kad kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»