spalis
2020
4
spalis
2020
10

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – meldžiamės, kad kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

AEilinis laikasE2
XXVII eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasXXVII eilinis sekmadienis

Iz 5, 1–7Ps 80, 9. 12. 13–14. 15–16. 19–20Fil 4, 6–9† Mt 21, 33–43

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Pirmasis mėnesio sekmadienis

PRALEIDŽIAMA Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

Gal 1, 6–12Ps 111, 1–2. 7–8. 9 ir 10c† Lk 10, 25–37

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Antradienis

Gal 1, 13–24Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15† Lk 10, 38–42

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Brunonas, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Rožinio Švč. Mergelė Marija

Gal 2, 1–2. 7–14Ps 117, 1. 2† Lk 11, 1–4

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Gal 3, 1–5Lk 1, 69–70. 71–72. 73–75† Lk 11, 5–13

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

Gal 3, 7–14Ps 111, 1–2. 3–4. 5–6† Lk 11, 15–26

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Dionizas, vyskupas, ir jo draugai, kankiniai

ARBA Šv. Jonas Leonardis, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

Gal 3, 22–29Ps 105, 2–3. 4–5. 6–7† Lk 11, 27–28

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – meldžiamės, kad kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»