birželis
2024
9
birželis
2024
15

Popiežiaus intencijos

Birželis

Bendroji – kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

BEilinis laikasE2
X eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasX eilinis sekmadienis

Pr 3, 9–15Ps 130, 1–2. 3–4. 5a–7a. 7bc–82 Kor 4, 13 – 5, 1† Mk 3, 20–35

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

PRALEIDŽIAMA Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

1 Kar 17, 1–6Ps 121, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8† Mt 5, 1–12

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šv. Barnabas, apaštalas

Apd 11, 21–26; 13, 1–3Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4. 5–6† Mt 10, 7–13

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

1 Kar 18, 20–39Ps 16, 1–2a. 4. 5. 8. 11† Mt 5, 17–19

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

1 Kar 18, 41–46Ps 65, 10abcd. 10e–11. 12–13† Mt 5, 20–26

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

1 Kar 19, 9a. 11–16Ps 27, 7–8a. 8b–9abc. 13–14† Mt 5, 27–32

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei
Gedulo ir vilties diena

ARBA Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys

Žyd 10, 32–36Ps 31, 3cd–4. 6. 8ab. 16bc–17† Mt 10, 28–33

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgijaLiturginiai Mišių skaitiniai

Šeštadienis

1 Kar 19, 19–21Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10† Mt 5, 33–37

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Birželis

Bendroji – kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»