kovas
2021
7
kovas
2021
13

Popiežiaus intencijos

Kovas

Bendroji – meldžiamės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

BGavėnia        
III gavėnios savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasIII Gavėnios sekmadienis

Iš 20, 1–17Ps 19, 8. 9. 10. 111 Kor 1, 22–25† Jn 2, 13–25

Pirmasis mėnesio sekmadienis
Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

PRALEIDŽIAMA Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasPirmadienis

2 Kar 5, 1–15aPs 42, 2. 3; 43, 4. 5† Lk 4, 24–30

GALIMA PAMINĖTI Šv. Dievo Jonas, vienuolis

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasAntradienis

Dan 3, 25. 34–43Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9† Mt 18, 21–35

GALIMA PAMINĖTI Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasTrečiadienis

Įst 4, 1. 5–9Ps 147, 12–13. 15–16. 19–20† Mt 5, 17–19

GALIMA PAMINĖTI Šv. Pranciška Romietė, vienuolė

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasKetvirtadienis

Jer 7, 23–28Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9† Lk 11, 14–23

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasŠeštadienis

Oz 6, 1b–6Ps 51, 3–4. 18–19. 20–21ab† Lk 18, 9–14

Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS išrinkimo (2013 m.) popiežiumi metinės

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Kovas

Bendroji – meldžiamės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»