2021
KOVAS
sekmadienis
14

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

B Gavėnia         
IV gavėnios savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

IV Gavėnios sekmadienis (Laetare)

Gavėnios sekmadienis [S/2]

Skaitiniai *ABC (386) arba kaip A metais (129)

2 Kr 36, 14–16. 19–23: Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos ištrėmimu, o gailestingumas – jos išvadavimu

Ps 137, 1–2. 3. 4–5. 6. P.: Teprilimpa prie gomurio mano liežuvis, jei apie tave negalvočiau.

Ef 2, 4–10: Mirę nusikaltimais, jūs esate išgelbėti malone

† Jn 3, 14–21: Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas

Valandų liturgija

Psalmyno IV savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).