birželis
2021
13
birželis
2021
19

Popiežiaus intencijos

Birželis

Bendroji – meldžiame už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami: tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

BEilinis laikasE1
XI eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasXI eilinis sekmadienis

Ez 17, 22–24Ps 92, 2–3. 13–14. 15–162 Kor 5, 6–10† Mk 4, 26–34

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

PRALEIDŽIAMA Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

2 Kor 6, 1–10Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4† Mt 5, 38–42

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei
Gedulo ir vilties diena

ARBA Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys

Žyd 10, 32–36Ps 31, 3cd–4. 6. 8ab. 16bc–17† Mt 10, 28–33

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgijaLiturginiai Mišių skaitiniai

Antradienis

2 Kor 8, 1–9Ps 146, 2. 5–6ab. 6c–7. 8–9a† Mt 5, 43–48

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

2 Kor 9, 6–11Ps 112, 1–2. 3–4. 9† Mt 6, 1–6. 16–18

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

2 Kor 11, 1–11Ps 111, 1–2. 3–4. 7–8† Mt 6, 7–15

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

2 Kor 11, 18. 21b–30Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7† Mt 6, 19–23

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

2 Kor 12, 1–10Ps 34, 8–9. 10–11. 12–13† Mt 6, 24–34

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

ARBA Šv. Romualdas, abatas

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Birželis

Bendroji – meldžiame už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami: tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»