spalis
2017
8
spalis
2017
14

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – Už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

AEilinis laikasE1
XXVII eilinė savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasXXVII eilinis sekmadienis

Iz 5, 1–7Ps 80, 9. 12. 13–14. 15–16. 19–20Fil 4, 6–9† Mt 21, 33–43

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

Jon 1, 1 – 2, 1. 11Jon 2, 3. 4. 5. 8† Lk 10, 25–37

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Dionizas, vyskupas, ir jo draugai, kankiniai

ARBA Šv. Jonas Leonardis, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Antradienis

Jon 3, 1–10Ps 130, 1–2. 3–4ab. 7–8† Lk 10, 38–42

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

Jon 4, 1–11Ps 86, 3–4. 5–6. 9–10† Lk 11, 1–4

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Jonas XXIII, popiežius

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Mal 3, 13–20aPs 1, 1–2. 3. 4. 6† Lk 11, 5–13

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

Jl 1, 13–15; 2, 1–2Ps 9, 2–3. 6. 16. 8–9† Lk 11, 15–26

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

Jl 4, 12–21Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12† Lk 11, 27–28

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

ARBA Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys

ARBA Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Spalis

Bendroji – Už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»